XIV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw z udziałem Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego

W dniu 04.12.2017 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbyło się kolejne XIV Forum Operatorów i Odbiorców Energii i Paliw zorganizowane przez Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy, tym razem z udziałem Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Technicznego (PNTTE). Głównym tematem spotkania była „Niezawodność miejskiej infrastruktury technicznej – stan obecny, przyszłość, rola samorządu lokalnego”. W XIV Forum wzięło udział około 120 osób.

Forum podzielone zostało na dwie części. W pierwszej odbyła się debata pn. „Pakiet zimowy vs. systemy energetyczne m.st. Warszawy”, w której uczestniczył Prezes PNTTE, prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas wraz przedstawicielami rządu, samorządu, Urzędu Regulacji Energetyki, naukowcami oraz reprezentantami przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie Warszawy: Veolii Energia Warszawa S.A., PGNiG Termika S.A., Innogy Polska S.A. i Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o.

1

W drugiej części Forum, przedstawiciele PNTTE: prof. dr hab. inż. Jan Szybka, dr inż. Przemysław Drożyner i dr inż. Robert Kijak oraz inni prelegenci wygłosili referaty w kontekście niezawodności systemów energetycznych. Dr inż. Przemysław Drożyner był także moderatorem tej części Forum. Referaty PNTTE zostały wysoko ocenione przez uczestników i organizatora spotkania.

2

3

W Forum uczestniczyło też wielu innych członków PNTTE w tym dr Ewa Dębicka, mgr inż. Janusz Grażewicz i mgr inż. Maksymilian Smolnik. Dziękujemy wszystkim członkom PNTTE, którzy je współorganizowali i wzięli w nim udział!

Robert Kijak