Spotkanie EFNMS w dniach 27-28 października 2017

W dniach 27-28.10.2017 odbyło się kolejne spotkanie organizacji EFNMS, której przedstawiciele spotkali się tym razem w Zamku Topacz pod Wrocławiem na zaproszenie Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Rolę gospodarzy spotkania pełniły Agnieszka Tubis (reprezentująca PNTTE w organizacji EFNMS) oraz Sylwia Werbińska-Wojciechowca (członek PNTTE), przedstawicielki Politechniki Wrocławskiej.

IMG_4673

W pierwszym dniu spotkania obradowały komitety organizacji, a przedmiotem dyskusji był rozwój koncepcji ukierunkowanych na doskonalenie procesów eksploatacji, podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy oraz rozwój działalności treningowej i certyfikacji wśród członków narodowych towarzystw eksploatacyjnych. W drugim dniu spotkania odbyły się obrady General Assembly EFNMS. Przedmiotem głosowań i dyskusji były m.in. obecne i przyszłe projekty realizowane przez EFNMS, organizacja zbliżającej się konferencji Euromaintenance 2018 (w tym udział PNTTE w publikacjach materiałów pokonferencyjnych), funkcjonowanie Body of Knowledge (których członkiem jest m.in. reprezentant PNTTE).  W dyskusjach GA EFNMS uczestniczył również Prezes PNTTE prof. Andrzej Niewczas oraz inni przedstawiciele naszego Towarzystwa (Krzysztof Olejnik, Marek Młyńczak, Robert Kijak).

IMG_4687

Uczestnicy spotkania bardzo wysoko ocenili poziom organizacji spotkania i wyrazili uznanie dla zakresu opieki, jaką zostali objęci przez przedstawicieli PNTTE. Dziękujemy wszystkim członkom PNTTE, którzy wzięli udział w tym spotkaniu.

20171028_170901