Zaproszenie do udziału w pracach komitetów EFNMS

Zachęcamy wszystkich członków PNTTE do aktywnego udziału w pracach komitetów EFNMS. Przypominamy, iż obecnie w strukturach EFNMS funkcjonuje 5 komitetów:

  • European Asset Management,
  • European Health, Safety and Environment Committee – EHSEC,
  • European Maintenance Assessment Committee – EMAC,
  • European Certification Committee,
  • European Training Committee.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności komitetów oraz realizowanych projektów dostępne są na stronie EFNMS (http://www.efnms.eu/committees/).

Członkowie PNTTE zainteresowani współpracą z wybranymi komitetami EFNMS proszeni są o kontakt z Agnieszką Tubis (agnieszka.tubis@pwr.edu.pl).