V Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – FUE 2017 Krynica-Zdrój, 29 ÷ 31.05.2017

     W dniach 29 ÷ 31.05.2017, w kompleksie hotelowym Geovita, w Krynicy-Zdroju, odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna, Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – FUE 2017, zorganizowana przez Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, przy współudziale:

  • Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie, Komisja II;
  • Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie;
  • Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie;
  • Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu;
  • Politechniki Lubelskiej.

      Celem konferencji była prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja zespołów badawczych zajmujących się fizyką uszkodzeń eksploatacyjnych oraz niezawodnością maszyn, urządzeń mechanicznych i układów biomechanicznych. Ważnym obszarem tematycznym konferencji była, szeroko rozumiana, aplikacja wiedzy z zakresu fizyki uszkodzeń do praktyki inżynierskiej związanej z techniką oraz medycyną. Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:

  • fizykalne podstawy uszkodzeń układów mechanicznych i biomechanicznych;
  • modele procesów degradacji;
  • analiza ryzyka w inżynierii mechanicznej i biomedycznej;
  • metody badań przyspieszonych;
  • programy edukacyjne w zakresie inżynierii niezawodności.

     W konferencji uczestniczyło 32 naukowców (w tym 4 doktorantów) reprezentujących 14 krajowych i 1 zagraniczną jednostkę naukową (National Technical University „Kharkov Polytechnic Institute”, Akademia Morska w Szczecinie, AGH, ITS w Warszawie, ITWL w Warszawie, Polit. Krakowska, Polit. Lubelska, Polit. Rzeszowska, Polit. Świętokrzyska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, UTH w Radomiu, UWiM w Olsztynie, WSEI w Lublinie, WSOSP w Dęblinie, ZUT w Szczecinie).

     W trakcie trzech sesji plenarnych wygłoszono 13 referatów oraz zaprezentowano 14 posterów na sesji plakatowej. Istotnym elementem promocji zagadnień eksploatacji oraz kultywowania i podtrzymania „łańcucha pokoleń” było wygłoszenie referatów przez 4 młodych naukowców (3 doktorantki oraz 1 doktoranta) przygotowujących się do wszczęcia procedur doktoryzowania.

     Konferencja FUE organizowana jest w cyklu dwuletnim, jednym z jej zadań wykraczających poza zagadnienia techniki, jest propagowanie  kultury, historii oraz wielonarodowościowych tradycji mieszkańców „ściany wschodniej” Polski, jak i obrzeży krajów sąsiednich – Słowacji, Ukrainy, Litwy. W trakcie ostatniej konferencji, V FUE 2017, zorganizowany został wyjazd na Słowację, do zamku w Starej Lubowni – mającego w swoich dziejach zapisaną historię sporów polsko-węgierskich (tzw. zastaw spiski – miasta zastawione przez Zygmunta Luksemburczyka Władysławowi Jagielle; do dziś gwara lubowelska, jest bardzo zbliżona do języka polskiego). Zwiedzono także okoliczne zakłady przetwórcze Nestville Park (reg. Gniazdowo), gdzie dokonano degustacji i oceny miejscowych produktów.

 

Sekretarz V FUE 2017

dr inż. Wojciech Kucharczyk