Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Lubelskiej Polskiego Naukowo – Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego

Zebranie odbyło się 6 lipca 2017 roku w Lublinie. Spotkanie rozpoczął Prof. Andrzej Niewczas, który przywitał zaproszonych gości oraz członków PNTTE. Uczestnikami spotkania byli:

 1. Bartnik Grzegorz
 2. Boryga Marek
 3. Deptuś Wiesław
 4. Dmowski Artur
 5. Droździel Paweł
 6. Dziubiński Mieczysław
 7. Ignaciuk Piotr
 8. Kasperek Dariusz
 9. Kołodziej Paweł
 10. Koszałka Grzegorz
 11. Marciniak Andrzej
 12. Mędykowska Irena
 13. Niewczas Andrzej
 14. Nikoniuk Jan
 15. Pieniak Daniel
 16. Pietrzyk Robert
 17. Rudawska Anna
 18. Rybicka Iwona
 19. Siemionek Ewa
 20. Skarbek-Żabkin Anna
 21. Szczepański Tomasz
 22. Szumska Joanna
 23. Świderski Andrzej
 24. Walczak Agata
 25. Wiśniowski Piotr
 26. Wrona Jan

Program Seminarium obejmował następujące wystąpienia:

 1. Prof. Andrzej Marciniak – „Logistyka procesu utrzymania obiektów technicznych”.
 2. Dr inż. Tomasz Szczepański (ITS), mgr inż. Anna Skarbek-Żabkin (ITS) – „Rekuperacja energii hamowania w pojazdach samochodowych”.
 3. Mgr inż. Piotr Wiśniowski (ITS) – „Synteza hamownianych testów jezdnych na podstawie badań drogowych”.
 4. Mgr inż. Dariusz Kasperek (URSUS) – „Perspektywy rozwoju elektrycznych autobusów miejskich marki URSUS”.