Spotkanie General Assembly EFNMS w Vodicach

W dniach 13-14.05.2017 odbyło się spotkanie General Assembly EFNMS w Vodicach w Chrowacji. W spotkaniu brał udział reprezentant PNTTE – dr Agnieszka Tubis. Głównym zagadnieniem omawianym w pierwszej części obrad była organizacja dwóch kolejnych konferencji Euromaintenance w roku 2018 oraz 2020.

Euromaintenance 2018 odbędzie się w Antwerpii, w dniach 19-23 listopada. Za jego organizację odpowiedzialne jest belgijskie towarzystwo eksploatacyjne BEMAS. Natomiast kolejna edycja konferencji odbędzie się w Rotterdamie i odpowiada za nie holenderskie towarzystwo NVDO. Zgodnie z decyzją zarządu PNTTE, 20 najlepszych publikacji zgłoszonych na konferencję Euromaintenance od roku 2018 będzie publikowanych w naszym czasopiśmie Eksploatacja i Niezawodność. W związku z tym, w trakcie obrad GA prezentację miała również dr Tubis, która przedstawiła nasz periodyk oraz wymagania dotyczące zgłaszanych publikacji. Podczas obrad poruszano również kwestie dotyczące współpracy EFNMS z takimi organizacjami jak: GFMAM oraz OSHA. Jeżeli, któryś z członków PNTTE jest zainteresowany współpracą z tymi organizacjami, może zgłosić swoją kandydaturę do dr Agnieszki Tubis. W trakcie obrad powołano również 4 zespoły ekspertów, które mają pracować nad rozwojem wiedzy w jednym z obszarów związanych z eksploatacją, opisywanych w projekcie nowej normy. Dr Tubis została powołana do zespołu odpowiedzialnego za „Maintenance Management”.

Na koniec obrad omówione zostały warunki kolejnego spotkania GA EFNMS, które będzie miało miejsce w październiku 2017 roku. Z przyjemnością informujemy, że organizatorem tego spotkania jest PNTTE oraz Politechnika Wrocławska i odbędzie się ono we Wrocławiu.

IMG_6249

 

IMG_6153