Kolejna edycja seminarium PNTTE pn. Systemy zarządzania środami trwałymi i dobre praktyki eksploatacyjne

W dniu 12 maja 2017 r. w Biurze Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy odbyła się kolejna edycja seminarium PNTTE pn. „Systemy zarządzania środami trwałymi i dobre praktyki eksploatacyjne”, w którym uczestniczyły spółki komunalne i działające na terenie Warszawy w dziedzinie inżynierii miejskiej,  a także pracownicy Biura w tym Pan dyr. Leszek Drogosz i Naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej, Pan Jacek Starostka. Spółki reprezentowane na seminarium to: MPWiK w m.st. Warszawie S.A., Veolia Energia Warszawa S.A., PGNIG Termika S.A. i PSG Sp. z o.o. (Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie).

Seminarium otworzyli: Prezes Towarzystwa, Pan prof. Andrzej Niewczas i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Pan dr Robert Kijak. Referaty wygłosili następnie: Pan prof. Jan Szybka, Pan dr Przemysław Drożyner i Pan dr Robert Kijak. Po referatach krótką dyskusję nt. tematyki seminarium poprowadził Wiceprezes Towarzystwa, Pan prof. Jan Szybka. W seminarium uczestniczyli także inni członkowie PNTTE, a także przedstawiciele współpracujących z PNTTE firm: AECOM i Bureau Veritas.

Podsumowując, seminarium wywołało spore zainteresowanie słuchaczy, które przełożyło się na dużą ilość zadawanych pytań. Seminarium rozpoczęło się o godz. 11.00 i zakończyło o 14.30.