Zaproszenie na seminarium w Krakowie

Zarząd PNTTE uprzejmie zaprasza członków PNTTE na cykliczne seminarium pn. „Systemy zarządzania środami trwałymi i dobre praktyki eksploatacyjne”, które odbędzie się w Sali Rady Wydziału na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w dniu 17 marca 2017r. w godzinach 11.30 – 14.00. Rozpoczęcie, prezentacja gospodarzy i gości o godz. 11.00.

Dla członków Towarzystwa wstęp jest bezpłatny, ale prosimy o uprzednie zgłoszenie na oba poniższe adresy emailowe jednocześnie: mlynarski_st@poczta.onet.pl  i smolnik@agh.edu.pl. Wraz z potwierdzeniem rejestracji przesłane zostaną do Państwa informacje na temat propozycji hotelu w pobliżu Politechniki Krakowskiej, gdzie uczestnicy seminarium będą mogli się zatrzymać (na własny koszt). Zainteresowane osoby, które nie są członkami Towarzystwa, powinny kontaktować się z Komitetem Organizacyjnym Seminarium (robert.kijak@aecom.com).

Seminarium jest połączone z posiedzeniem Zarządu PNTTE.

Poniżej podajemy program seminarium oraz streszczania wystąpień.

Program Seminarium

  1. Jan Szybka, Robert Pilch, Maksymilian Smolnik: Kształtowanie niezawodności układów sieciowych (infrastruktur liniowych) na przykładzie sieci gazowniczych

W referacie zostanie przedstawiony problem wyznaczania strategii remontowo-naprawczych dla złożonych układów sieciowych. Metodyka postępowania zostanie pokazana na przykładzie sieci gazowych eksploatowanych w dużych aglomeracjach miejskich.

  1. Przemysław Drożyner: Współczesne podejście do problematyki utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach

W referacie poruszone zostaną aspekty aktywności służb utrzymania ruchu w nowoczesnych przedsiębiorstwach, które nie traktują tych działań w kategoriach kosztów, które trzeba minimalizować, ale kosztów, którymi można i trzeba zarządzać.

  1. Robert Kijak: Wdrażanie systemów zarządzania środkami trwałymi na podstawie międzynarodowych norm w kontekście przedsiębiorstwa wodociągowego

Referat zawiera praktyczne informacje i wskazówki jak wdrożyć systemy zarządzania środkami trwałymi (aktywów fizycznych przedsiębiorstwa) z przykładem zastosowania normy ISO 55001.

 

Dr inż. Robert Kijak                                    Prezes PNTTE, prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas