Okazja do wymiany doświadczeń z amerykańskim Stowarzyszeniem Specjalistów Zarządzania Aktywami (Association of Asset Management Professionals)

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (PNTTE) współpracuje ściśle z Europejską Federacją Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych. Ciekawym uzupełnieniem tych kontaktów dla członków Towarzystwa może się stać również współpraca z amerykańskim Stowarzyszeniem Specjalistów Zarządzania Aktywami, które również posiada bogatą tradycję w obszarze eksploatacji. Misją amerykańskiego Stowarzyszenia Specjalistów Zarządzania Aktywami  jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i doprowadzenie do przełomu w dotychczasowej …

Czytaj dalej Okazja do wymiany doświadczeń z amerykańskim Stowarzyszeniem Specjalistów Zarządzania Aktywami (Association of Asset Management Professionals)