Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PNTTE

Szanowni Państwo!

Zarząd Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PNTTE, które odbędzie się w dniu   9 grudnia 2016, w siedzibie Towarzystwa.

Termin i miejsce Zebrania

I termin rozpoczęcia Walnego Zebrania: 13:00
II termin rozpoczęcia Walnego Zebrania: 13:15
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55, Warszawa,
sala konferencyjna w budynku nr 1

Porządek Zebrania

 1. Otwarcie Zebrania; omówienie porządku obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Wybór: Sekretarza Zebrania oraz Komisji Uchwał.
 5. Sprawozdanie Zarządu za okres 25.10.2013 – 8.12.2016.
 6. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie Uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu.
 10. Wybór Prezesa na kadencję 2017 – 2019.
 11. Podjęcie uchwały o liczebności członków Zarządu w następnej kadencji.
 12. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 13. Tezy programowe Towarzystwa na lata 2017 – 2019.
 14. Dyskusja nad tezami programowymi Towarzystwa.
 15. Uchwała o przyjęciu tez programowych Towarzystwa na lata 2017 – 2019.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Zebrania.

Liczymy na Państwa obecność na Zebraniu.

W imieniu Zarządu,

prof. Andrzej Niewczas
prezes Zarządu