Walne Zgromadzenie EFNMS 22.10.2016 w Liblicach

W dniu 22.10.2016 w Liblicach (Czechy) odbyło się Walne Zgromadzenie (General Assembly) Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Eksploatacyjnych (EFNMS European Federation of National Maintenance Societies). W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele PNTTE – prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski oraz dr Agnieszka Tubis. Pierwszym punktem spotkania było przyjęcie Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacji w poczet członków EFNMS. Po krótkiej prezentacji naszego towarzystwa, wygłoszonej przez przedstawiciela PNTTE – dr Agnieszkę Tubis, Federacja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie ponowne przyjęcie PNTTE jako członka EFNMS. Walne Zgromadzenie prowadzone było po raz ostatni przez ustępującego już prezesa Hermana Baets. Jego miejsce od listopada 2016 r. przejął Cosmas Vamvalis, który wyraził nadzieję na długofalową współpracę PNTTE z EFNMS. W związku z tym, dr Agnieszka Tubis, reprezentująca PNTTE w GA EFNMS, włączyła się aktywnie w działalność Federacji m.in w obszarach związanych z konferencją EuroMaintenance (proces publikacji referatów), tworzeniem koncepcji BoK (Body of Knowledge),  tworzenie listy ekspertów reprezentujących EFNMS oraz stworzeniem zespołów badawczych uczestniczących w projektach europejskich. Następne spotkanie GA EFNMS odbędzie w maju w Chorwacji.