Zebranie Zarządu PNTTE

W dniu 10 marca br. odbyło się w Warszawie zebranie Zarządu PNTTE. W trakcie obrad podjęto 3 uchwały:  o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Towarzytswa za 2015 rok, o ustaleniu, że począwszy od 1 stycznia 2017 roku opłata za druk jednego tekstu w kwartalniku Eksploatacja i Niezawodność Maintenance and Reliability będzie wynosić: za druk wyłącznie czarno-biały 984 zł, za druk kolorowy 1291,50 oraz  o powołaniu komisji regionalnej PNTTE p.n. Komisja radomska – dęblińska w Radomiu.