Seminarium PNTTE i zebranie Zarządu PNTTE

W Lublinie w Pałacu Czartoryskich, siedzibie Oddziału PAN, odbyło się seminarium naukowe Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego oraz Komisji II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie PAN O/Lublin.

Po seminarium odbyło się wspólne zebranie Zarządu PNTTE oraz przedstawicieli Redakcji kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”.