Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 września 2015 roku zmarł profesor Štefan Liščak , wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu w Žilinie, a także Politechniki Świętokrzyskiej, członek zagraniczny Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, członek Rady Naukowej kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”.
Odszedł od nas znakomity uczony i przyjaciel, opiekun wielu młodych naukowców w Słowacji i w Polsce.
W imieniu Zarządu PNTTE
Prof. Andrzej Niewczas