Seminarium PNTTE i zebranie Zarządu PNTTE

W Lublinie w Pałacu Czartoryskich, siedzibie Oddziału PAN, odbyło się seminarium naukowe Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego oraz Komisji II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie PAN O/Lublin. Po seminarium odbyło się wspólne zebranie Zarządu PNTTE oraz przedstawicieli Redakcji kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 września 2015 roku zmarł profesor Štefan Liščak , wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu w Žilinie, a także Politechniki Świętokrzyskiej, członek zagraniczny Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, członek Rady Naukowej kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”. Odszedł od nas znakomity uczony i przyjaciel, opiekun wielu młodych naukowców w Słowacji i w Polsce. …

Czytaj dalej