XIV/XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

XIV/XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
OCHRONA CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU PRACY.
OBSŁUGIWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ.
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA:
JAKOŚĆ-ŚRODOWISKOBEZPIECZEŃSTWO-TECHNOLOGIA
Gdańsk – Nynäshamn – Sztokholm –
Helsinki – Sztokholm – Gdańsk
10-15 października 2015

KOMUNIKAT_1_OMIU_2015