VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowo – Techniczne, EKSPLOLOG 2014 – UTRZYMANIE SYSTEMÓW TECHNICZNYCH W ZASTOSOWANIACH SPECJALNYCH

W dniach 5 – 7.11.2014 r. w hotelu „Artus” w Karpaczu odbyło się VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowo – Techniczne, EKSPLOLOG 2014 – UTRZYMANIE SYSTEMÓW TECHNICZNYCH W ZASTOSOWANIACH SPECJALNYCH. Zorganizował je Instytut Dowodzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki przy współpracy z: Instytutem Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Śląskiej, Instytutem Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Polskim Naukowo – Technicznym Towarzystwem Eksploatacyjnym, Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

Na sympozjum poruszono następująca tematy:
– Logistyka w eksploatacji systemów technicznych.
– Cykl życia i koszty cyklu życia systemów technicznych.
– Prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe systemów uzbrojenia.
– Problemy utrzymania systemów technicznych w działaniach poza granicami kraju.
– Ekologistyka utrzymania obiektów technicznych.
– Niezawodność i bezpieczeństwo systemów eksploatacji.
– Diagnostyka techniczna.
– Polowe systemy przywracania zdatności obiektów technicznych.
– Systemy informatyczne wspierające utrzymanie obiektów technicznych.
– Zarządzanie zasobami techniki.

Towarzystwo na sympozjum reprezentował członek Zarządu PNTTE, kol. Krzysztof Olejnik.

Więcej informacji na stronie: http://www.wso.wroc.pl/eksplolog.html