Konferencja DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY AESPROGRESS

Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie przeprowadził w dniach 22 – 23.10.2014 r. konferencję naukowo – szkoleniową DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY AESPROGRESS.

Tematyka konferencji dotyczyła bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn, przebiegu i skutków wypadków drogowych oraz rozwoju techniki samochodowej i wynikających z niego nowych problemów w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych i rekonstrukcji zdarzeń drogowych.